نتایج جستجو :

  • رویکرد فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای حذف واسطه‌ها

    رویکرد فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای حذف واسطه‌ها

    فروشگاه های زنجیره ای با همکاری کارخانه ها بر اساس نیاز که به چند محصول بخصوص دارند آنها را تولید می کنند تا محصول با برند مشخص در شعب همان فروشگاه عرضه می شود در نتیجه از کارخانه تا فروشگاه به صورت مستقیم طی می شود و کالا به صورت بی واسطه به دست مردم می رسد