نتایج جستجو :

  • درج «سنوات سخت و زیان‌آور» در احکام بازنشستگان

    درج «سنوات سخت و زیان‌آور» در احکام بازنشستگان

    مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از افزایش ۱۰ برابری اعتبار وسایل کمک پزشکی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: مبالغ مربوط به وسایل کمک پزشکی را به قیمت اجناس معمولی بازار رسانده‌ایم و هزینه‌ها در موارد مختلف حدود ۱۰ برابر افزایش می‌یابد.