نتایج جستجو :

  • سامانه اظهار ارز مسافری راه اندازی شد

    سامانه اظهار ارز مسافری راه اندازی شد

    مدیرکل گمرک فرودگاه امام (ره) گفت : سامانه اظهار ارز همراه مسافری در فرودگاه امام بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مشارکت مرکز مبا رزه با جرایم سازمان گمرک ایران راه اندازی شد.