نتایج جستجو :

  • محموله تسمه تایم تقلبی توقیف شد

    محموله تسمه تایم تقلبی توقیف شد

    رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف ۹ هزار و ۱۲۷ تسمه تایم قاچاق که با برندهای تقلبی به بازار مصرف عرضه می شد، خبر داد و گفت: کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را ۳۵میلیارد ریال اعلام کردند.