• حضرت فاطمه(س) نخستین شهید راه ولایت

    سلام بر او، روزی که در پیش چشمان اشکبار امیر مومنان در بستر بیماری با بدنی آزرده و پهلویی شکسته و بازویی ورم‌کرده به شهادت رسید و سلام بر او در آن نیمه شب که بدن آزرده‌اش، غریبانه و مخفیانه به زیر خاک رفت. سلام بر او روزی که با آن جلال و عظمت به صحرای محشر می‌آید و به تمام اهل محشر امر می‌شود که چشمان خود را ببندند تا فاطمه دختر پیامبر عبور کند و به بهشت رود. همه محتاج شفاعت اویند، بارالها ما را نیز از زمره دوستان و شیعیانش و درک‌کنندگان دوران ظهور فرزندش حضرت مهدی علیه السلام قرار ده.

یادداشت