سرانه مطالعه در کشور چقدر است؟

آمارهای ارائه شده حکایت از افزایش استقبال مردم از مطالعه کتاب های الکترونیکی دارد.

سرانه مطالعه در کشور چقدر است؟

به گزارش مملکت‌آنلاین، بر اساس آخرین نتایج طرح آمارگیری وضعیت مطالعه افراد با سواد در سال ۹۶، بیش از ۵۸ از افراد بالای ۱۵ سال مطالعه غیر درسی با فرمت کاغذ و کتاب‌های الکترونیک داشته اند و ۴۲ درصد دیگر مطالعه در این حوزه نذاشته اند.

میزان مطالعه روزنامه‌های چاپی و الکترونیکی در بررسی یک ماه از سال ۹۶ حکایت از عدم مطالعه ۷۰ درصد دارد و تنها ۳۰ درصد مطالعه در این حوزه صورت می‌گیرد.

درصد مطالعه موضوعات در روزنامه به این شرح است: سیاسی ۳۷ درصد، اجتماعی ۳۷ درصد، حوادث ۳۶ درصد، ورزشی ۳۰ درصد، اقتصادی ۲۳ درصد، بهداشت و سلامت ۱۷ درصد و سایر مباحث ۷۱ درصد است.

موضوعات مورد مطالعه در کتاب غیر درسی بدین شرح است: قران و کتب ادعیع ۸۲ درصد، رمان و داستان کوتاه ۳۳ درصد، کتب دینی ۲۵ رصد، روانشناسی تربیت ۱۶ درصد، شعر ۱۲ درصد، اجتماعی ۱۲ درصد و ۴۵ درصد سایر مفاهیم است.

 
منبع: میزان

ارسال نظر