• ویدیو | حسرت عادل فردوسی‌پور برای نوشتن کتاب از…

    عادل فردوسی‌پور می‌گوید در آینده حتما کتاب خاطراتش را می‌نویسد و اگر چه نمی‌داند چقدر از آنها قابلیت انتشار دارند اما این کار را انجام خواهد داد. این بخش از مصاحبه لایو سروش صحت و عادل فردوسی پور را ببینید.

کتاب و ادبیات