همایش روز مقاومت، روز دزفول

همایش روز مقاومت، روز دزفول جمعه چهارم خرداد 1397 با حضور امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری در سالن خلیج فارس باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد.

همایش روز مقاومت، روز دزفول

به گزارش مملکت آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران ،همایش روز مقاومت، روز دزفول جمعه چهارم خرداد 1397 با حضور امیر سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری در سالن خلیج فارس باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد.

همایش روز مقاومت، روز دزفول

همایش روز مقاومت، روز دزفول همایش روز مقاومت، روز دزفول

همایش روز مقاومت، روز دزفول همایش روز مقاومت، روز دزفول

همایش روز مقاومت، روز دزفول

همایش روز مقاومت، روز دزفول

همایش روز مقاومت، روز دزفول

همایش روز مقاومت، روز دزفول

همایش روز مقاومت، روز دزفول

همایش روز مقاومت، روز دزفول

همایش روز مقاومت، روز دزفول

همایش روز مقاومت، روز دزفول

همایش روز مقاومت، روز دزفول

ارسال نظر