سانسور عجیب جام جهانی ۲۰۲۲ به شیوه چینی‌ها / دلیل: کرونا و نارضایتی

کشور چین بخشی از پخش تلویزیونی جام جهانی را سانسور کرده است. احتمالاً این به دلیل محدودیت های شدید ضد ویروس کرونا در خود چین است زیرا مسئولان تجمعات گسترده مردم را به شهروندان خود نشان نمی دهند تا نارضایتی ایجاد نشود.

سانسور عجیب جام جهانی ۲۰۲۲ به شیوه چینی‌ها / دلیل: کرونا و نارضایتی

ارسال نظر