ویدئوی شبیه‌سازی نابودی مرکز اتمی دیمونا اسرائیل

تصاویر منتشر شده در خبرگزاری فارس از شلیک ۱۶ موشک بالستیک سپاه نشان می‌دهد، سپاه با شبیه‌سازی تأسیسات اتمی دیمونا، حمله به این مرکز حساس رژیم صهیونیستی را تمرین کرده است.

ویدئوی شبیه‌سازی نابودی مرکز اتمی دیمونا اسرائیل

ارسال نظر