تجارت به هر قیمت

ویدئویی در حال دست به دست شدن است که رقم گرانی بابت هزینه بیمارستان دریافت می‌شود که اعتراض شهروندان را در پی داشته است.

حجم ویدیو: 6.14M | مدت زمان ویدیو: 00:02:19

ارسال نظر