توزیع مخازن ۱۰۰۰ لیتری آب اهدایی کارکنان افق کوروش در هیرمند استان سیستان و بلوچستان

مخازن هزار لیتری آب اهدایی کارکنان افق کوروش در روستای کندوکه بخش هیرمند سیستان و بلوچستان توزیع شدند.

توزیع مخازن ۱۰۰۰ لیتری آب اهدایی کارکنان افق کوروش در هیرمند استان سیستان و بلوچستان

به گزارش مملکت آنلاین، مخازن هزار لیتری آب اهدایی کارکنان افق کوروش در روستای کندوکه بخش هیرمند سیستان و بلوچستان توزیع شدند.

ارسال نظر