سعید معروف در نقش جادوگر

فدراسیون جهانی والیبال فیلمی با عنوان سعید معروف در نقش یک جادوگر در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت: پاسور و کاپیتان تیم ملی ایران در یک حمله موفق توانست توپ را از دفاع سه نفره آمریکا عبور دهد. او زدن این ضربه را بسیار آسان جلوه داد.

ارسال نظر