بارش برف بی‌سابقه در اردن

بارش برف بی‌سابقه، فرودگاه اَمان پایتخت اردن را سفیدپوش کرد.

بارش برف بی‌سابقه در اردن

ارسال نظر