یار همیشگی حاج قاسم+ فیلم

سردار شهید پورجعفری که سال ها همراه سردار سلیمانی بود در نهایت همراه همسنگرش آسمانی شد.

یار همیشگی حاج قاسم+ فیلم

ارسال نظر