جشن ورود به سال ۲۰۲۱ در دوبی

جشن ورود به سال ۲۰۲۱ با نورپردازی در برج خلیفه دوبی برگزار شد.

جشن ورود به سال ۲۰۲۱ در دوبی

ارسال نظر