ویراژ اتومبیل ۱۳ میلیاردی در خیابان‌های تهران / ویدئو

حضور خودرویی از برند بنتلی در ایران در خیابان های تهران که ۱۳ میلیارد قیمت گذاری شده ، در شبکه‌های اجتماعی در حال انتشار است.

ویراژ اتومبیل ۱۳ میلیاردی در خیابان‌های تهران / ویدئو

ارسال نظر