ویدیو| شیرجه مجری تلویزیون بر روی آنتن زنده هنگام خداحافظی!

بهمن هاشمی، شب گذشته در هنگام اتمام برنامه با شیرجه از صحنه برنامه خارج شد.

ویدیو| شیرجه مجری تلویزیون بر روی آنتن زنده هنگام خداحافظی!

ارسال نظر