صداوسیما حق ورزش را در ۱۴۰۰ هم نمی‌دهد؟

۹۰ روز تا پرپر شدن ۴۵ میلیارد تومان از پول ورزش!

حدود ۹۰ روز تا امکان دریافت ۴۵ میلیارد تومان از محل درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی برای وزارت ورزش باقی مانده است و در صورتی که این رقم از سوی سازمان صداوسیما در زمستان سال جاری پرداخت نشود، ورزش ایران باید با آن خداحافظی کند.

۹۰ روز تا پرپر شدن ۴۵ میلیارد تومان از پول ورزش!

به گزارش مملکت آنلاین، سازمان صداوسیما در سال ۹۹، علی‌رغم اینکه برخلاف سال‌های گذشته مکلف به واریز درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی نزد خزانه‌داری کل‌ کشور بود اما ریالی از مبلغ تعیین شده که معادل ۱۵ میلیارد تومان به عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان بود را واریز نکرد و بر اساس اعلام ژاله فرامرزیان، معاون توسعه مدیریت و منابع این وزارتخانه با توجه به اتمام سال، پرونده پرداخت به وزارت ورزش و جوانان بسته شد.

خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ کل کشور نیز که اواخر مهرماه سال جاری از سوی دیوان محاسبات کشور منتشر شد، مهر تاییدی بر عدم پرداخت درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی نزد خزانه‌داری کل‌ کشور از سوی سازمان صداوسیما بود. دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: مطابق بند (ک) تبصره (۹)، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف بوده‌اند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند؛ در سال ۱۳۹۹ از این محل، مبلغی به حساب خزانه واریز نشده است.

این درحالی است که بر اساس اعلام ژاله فرامرزیان، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان به ایسنا، سازمان صداوسیما از ابتدای سال جاری تا مهرماه، مبادرت به واریز درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی به ردیف درآمدی شماره ۱۴۰۱۸۴ نزد خزانه‌داری کل‌ کشور نکرده و اینگونه سهم ۳۰ درصدی وزارت ورزش و جوانان از محل مربوطه پرداخت نشده است.

به این ترتیب در صورتی که سازمان صداوسیما طی سه ماه باقی مانده از پایان سال ۱۴۰۰، بر اساس قانون بودجه، حق ۴۵ میلیارد تومانی ورزش کشور از محل تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی را پرداخت نکند، این مبلغ نیز به سرنوشت ۱۵ میلیارد تومانی دچار می‌شود که سال گذشته سازمان صداوسیما به وزارت ورزش پرداخت نکرد و این بدان معناست که در مجموع دو سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ این سازمان رسما از پرداخت ۶۰ میلیارتومان مطالبه قانونی ورزش کشور سرباز زده است!  

بنابراین آنچه ضروری به نظر می رسد این است که وزارت ورزش و جوانان باید با پیگیری فوری موضوع، گزارش مجدد به نهادهای نظارتی و مجلس شورای اسلامی و نیز درخواست وصول طلب خود از مراجع بالادستی، خواستار پرداخت ۴۵ میلیارد تومانی باشد که بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰، سازمان صدا و سیما موظف به پرداخت آن است.

برای اولین بار بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مشخص شد که به استناد بند (پ) ماده (۹۲) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف هستند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی شماره ۱۴۰۱۸۴ نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کنند. وجوه واریزی از محل ردیف  ۴۹-۵۳۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره (۹) این قانون به نسبت ۳۰ درصد در اختیار وزارت ورزش و جوانان (برای کمک به فدراسیون‌های مربوطه) و ۷۰ درصد در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد. در این قانون، همچنین درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی موضوع بند (پ) ماده ۹۲ قانون برنامه ششم توسعه در ردیف ملی ۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته که بر این اساس سهم سازمان صداوسیما ۳۵ و سهم وزارت ورزش ۱۵ میلیارد تومان تعیین شد.

همچنین بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شد که باید به نسبت ۳۰ به ۷۰ بین وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیما تقسیم شود، بنابراین سهم وزارت ورزش و جوانان از سهم تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی که ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شده بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۰ درصد است که برابر ۴۵ میلیارد تومان می شود و مطابق قانون بودجه، در سال جاری صدا و سیما باید این مبلغ را به ورزش ایران پرداخت کند.

انتهای پیام/

ارسال نظر