واریز ۳ ماه از حقوق ورزشکاران المپیکی

کمیته ملی المپیک حقوق سه ماهه ورزشکاران المپیکی را پرداخت کرد.

واریز ۳ ماه از حقوق ورزشکاران المپیکی

به گزارش مملکت آنلاین، ورزشکارانی که سهمیه المپیک گرفته یا سهمیه می گیرند، به مدت ۱۸ ماه حقوق دریافت می کنند که ۱۲ ماه آن پرداخت شد.

 پرداخت حقوق شش ماه دیگر را سه ماه کمیته ملی المپیک و سه ماه وزارت ورزش تقبل کرده اند.

 کمیته ملی المپیک سه ماهی که بر عهده اش بود را واریز کرد و ورزشکاران و سرمربیان ۱۵ میلیون و مربیان ۷ و نیم میلیون دریافت کردند.

سه ماه دیگر را باید وزارت ورزش پرداخت کند.

نیما عالمیان هم قبلا ۱۱ میلیون گرفته بود که ۳۴ میلیون دیگر به او پرداخت شد.

انتهای پیام/

ارسال نظر