خشم کریس رونالدو از نرسیدن به رکورد علی دایی/کاریکاتور

عدم موفقیت رونالدو در کاشه فاصله با گل های ملی علی دایی سوژه کارتون شد.

 خشم کریس رونالدو از نرسیدن به رکورد علی دایی/کاریکاتور

ارسال نظر