کارتون| چقدر حرف می‌زنید!

کادر پزشکی استقلال به دلیل مصاحبه‌های زیاد از حد در چند روز اخیر، ممنوع‌المصاحبه شد! موضوعی که سوژه کارتون امروز محمدرضا میرشاه‌ولد در خبرورزشی شده است.

کارتون| چقدر حرف می‌زنید!

ارسال نظر