علیرضا فغانی را جانشین برادر همسرش کردند!

علیرضا فغانی داور ایران دوباره به لیست بین‌المللی برگشت و این اتفاق بعد از حذف برادر همسرش رخ داد!

علیرضا فغانی را جانشین برادر همسرش کردند!

به گزارش مملکت‌آنلاین، بعد از انتشار لیست اولیه داوران بین‌المللی و انتقادات زیادی که به فدراسیون فوتبال و کمیته داوران بابت خروج نام فغانی شد مسئولان نام یکی از داوران را از لیست بین‌المللی خارج کرده و نام علیرضا فغانی را در صدر لیست جدید قرار دادند. تا اینجا مسئله خاصی دیده نمی‌شود جز آنکه داوری که نامش از لیست بین‌المللی خط خورده مسلماً بسیار ناراحت و عصبی است.

امیر عرب‌براقی برادر همسر علیرضا فغانی چهره‌ای است که نامش از لیست داوران بین‌المللی خط خورد تا جا برای فغانی باز شود. داوران مطرح کشور اعتقاد دارند مسئولان تصمیم‌گیرنده می‌توانستند برای سال‌های آینده نام مؤمنی را در لیست داوران بین‌المللی قرار بدهند!

منبع: خبرورزشی

ارسال نظر