عکس| بهنام بانی دوباره در زمین فوتبال

ستاره های رسانه و هنر دور هم جمع شدند تا مسابقه ای دوستانه را به یاد «زنده یاد محمود یاوری» برگزار کنند. در این دیدار بهنام بانی هم حضور داشت و با لباس تیم ستاره‌های هنر به میدان رفت.

عکس| بهنام بانی دوباره در زمین فوتبال

ارسال نظر