عکس| دیگو مارادونا بعد از عمل جراحی

دیگو مارادونا بعد از عمل جراحی سختی که روی مغزش داشته هم خندان و پرانرژی است.

عکس| دیگو مارادونا بعد از عمل جراحی

ارسال نظر