ویدیو| مازندرانی صحبت کردن بشار رسن!

مهدی عبدی، مهاجم پرسپولیس، ویدیو صحبت کردن بشار رسن با لهجه مازندرانی را در فضای مجازی منتشر کرد

ویدیو| مازندرانی صحبت کردن بشار رسن!

ارسال نظر