خبر خوب برای پرسپولیسی‌ها؛ برانکو فرصت داد

علی رغبتی از فرصت دادن برانکو به باشگاه پرسپولیس خبر داد.

خبر خوب برای پرسپولیسی‌ها؛ برانکو فرصت داد

به گزارش مملکت‌آنلاین، علی رغبتی، معاون باشگاه پرسپولیس در لایو اینستاگرامی درباره پرونده این باشگاه گفت: طی صحبت هایی که با برانکو داشتیم توافق کردیم تا دو سه هفته آینده دیگر به ما وقت بدهد. سه پرونده دستیار برانکو به طور کامل بسته شده. طی دو سه هفته آینده طلب  برانکو پرداخت می شود. منابع مالی برای پرداخت پول برانکو تهیه شده و فقط منتظر وصول آن هستیم تا چند روز کار های اداری آنها طول می کشد.

منبع: خبرآنلاین

ارسال نظر