تاسف مهدی طارمی برای مدافعان که قربانی او می‌شوند!

مهاجم تیم ملی تبحر عجیبی در گرفتن پنالتی دارد و مدافعان نمی‌توانند دست او را بخوانند.

تاسف مهدی طارمی برای مدافعان که قربانی او می‌شوند!

به گزارش مملکت‌آنلاین، مهدی طارمی در فصل تمام شده پرتغال تا توانست از مدافعان تیم حریف پنالتی گرفت. او به نوعی مهارناپذیر بود. وقتی از او در این باره سوال می شود با خنده می گوید: «مدافعان کاری که باید جلوی من انجام بدهند، متاسفانه انجام نمی دهند و پنالتی می گیرم! البته آنها می دانند می خواهم پنالتی بگیرم، کاری از دستشان برنمی آید!»

منبع: خبرآنلاین

ارسال نظر