انصاری‌فرد مدیرعامل پرسپولیس: اهل استعفا نیستم

محمدحسن انصاریفرد مدیرعامل پرسپولیس از مشکلات این تیم در برنامه فرمول یک گفت. درباره هزینه ها، اوضاع اقتصادی، مشکلات تحریم ها، مشکلات بازیکنان و مربیان و هواداران درد دل کرد.

انصاری‌فرد مدیرعامل پرسپولیس: اهل استعفا نیستم

ارسال نظر