رقابت‌های دونفره تور جهانی تنیس زیر ۱۸ سال ارومیه به نیمه نهایی رسید

رقابت‌های تور جهانی تنیس زیر ۱۸ سال ارومیه در روز چهارم پیگیری شد.

رقابت‌های دونفره تور جهانی تنیس زیر ۱۸ سال ارومیه به نیمه نهایی رسید

به گزارش مملکت آنلاین، مسابقات تور جهانی تنیس زیر ۱۸ سال ارومیه در بخش انفرادی و دو نفره پسران و دختران ادامه یافت که نتایج زیر رقم خورد:

انفرادی پسران:

 • علی یزدانی ۲ آدام گستینگر از جمهوری چک یک  (۳-۶، ۷-۶، ۷-۵)
 • اومیت سریفی از ترکیه صفر کیان سانتینو کاسمی از آلمان ۲ (۱-۶، ۳-۶)
 • احمت آتابای از ترکیه صفر سامان رضائیان ۲ (۶-۷، ۲-۶)
 • آریو جوادی صفر محمدپارسا افسری ۲ (۲-۶، ۱-۶)
 • امیررضا آرمیون (آذربایجان‌غربی) صفر انس کوسا از ترکیه ۲ (۴-۶، ۲-۶)
 • یونس طلاور صفر امیرعلی قوام ۲ (۳-۶، ۳-۶)
 • فادی بیدان از لبنان  یک کسری رحمانی ۲ (۴-۶، ۶-۲، ۳-۶)
 • محموت برا بینیچی از ترکیه ۲ آهورا رضایی صفر (۶-۱، ۶-۲)

انفرادی دختران

 • مشکات‌الزهرا صفی ۲ آیسه بیلگسو یارداکول از ترکیه صفر (۶-۱، ۶-۰)
 • لولا دکوکس از بلژیک صفر دیدناز پولات از ترکیه ۲ (۲-۶، ۲-۶)
 • ماندگار فرزامی  ۲ لارا اروگلو از ترکیه صفر (۶-۳، ۶-۴)
 • ملیسا اوگور از ترکیه  صفر ثنا گرکانی ۲ (۴-۶، ۳-۶)
 • نیسا بولوت از ترکیه ۲ مهراز رضویان صفر (۶-۲، ۶-۱)
 • هستی نوری عسکرآباد (آذربایجان‌غربی)  صفر ادا نومانوگلو از ترکیه ۲ (۰-۶، ۰-۶)
 • نازلی دنیز ساکا از ترکیه  صفر پرنیا رکن‌آبادی ۲ (۱-۶، ۲-۶)
 • رومینا زینالی (آذربایجان‌غربی) ۲ کمند افشارزاده صفر (۶-۰، ۶-۰)

دونفره پسران

 • امیرعلی قوام و یونس طلاور ۲ احمت آتابای و اومیت سریفی از ترکیه یک (۶-۴، ۳-۶، [۱۲-۱۰]
 • کیان سانتینو کاسه می از آلمان و علی یزدانی ۲   محمدپارسا افسری و سامان رضائیان صفر (۶-۳، ۶-۲)
 • سام پازوکی و بردیا ضیائی صفر  محمود برا بینیچی و آریل کایرا تونا از ترکیه ۲ (۳-۶، ۴-۶)
 • فادی بیدان از لبنان و انس کوسا از ترکیه  ۲ آریو جوادی و کسری رحمانی یک _۷-۵، ۲-۶، [۱۰-۵])

دونفره دختران

 • ثنا گرکانی و فاطمه سادات زنجانی  صفر  ادا نومانوگلو و دیدناز پولات از ترکیه ۲ (۳-۶، ۱-۶)
 • درسا چراغی و مشکات‌الزهرا سافی  ۲ نیسا بولوت از ترکیه و لولا دکاکس از بلژیک صفر (۶-۲، ۷-۶)
 • دورو بکاروگلو و آیسه بیلگسو یورداکول از ترکیه صفر   لارا اروگلو از ترکیه و پرنیا رکن‌آبادی ۲ (۱-۶، ۱-۶)
 • نازلی دنیز ساکا و ملیسا اوگور از ترکیه  صفر ماندگار فرزامی و رومینا زینالی (آذربایجان‌غربی) ۲ (۳-۶، ۳-۶)

انتهای پیام/

ارسال نظر