اردوی تیم ملی شمشیربازی فلوره بانوان در ارومیه

با حضور چهار شمشیرباز، اولین اردوی تیم ملی شمشیربازی اسلحه فلوره بانوان در ارومیه برگزار شد.

اردوی تیم ملی شمشیربازی فلوره بانوان در ارومیه

به گزارش مملکت آنلاین، نخستین اردوی تیم ملی شمشیربازی فلوره بانوان با حضور هانیه خوشخواهی، فاطمه زارع شریفی ، مریم وهابی و شیدا حسینی برگزار شد.

محمد میرمحمدی مدیرفنی تیم‌های ملی شمشیربازی اسلحه فلوره در مورد شرایط این اردو گفت: علی‌رغم تعطیلی نزدیک به یک‌ساله و دوری شمشیربازان از اردو، نفرات دعوت شده شرایط ایده‌آلی داشتند و تنها خانم الهه قهرمانی یکی از شمشیربازان خوش تکنیک کشورمان بدلیل بیماری در اردو حضور نداشتند گرچه به اردوهای آتی دعوت خواهندشد.

وی افزود: شرایط میزبانی اردو نیز در حد مطلوب بود با این حال با برگزاری چند اردوی دیگر، شمشیربازان به شرایط مسابقه و قابل انتظارمان خواهندرسید.

هانیه خوشخواهی، فاطمه زارع شریفی ، مریم وهابی و شیدا حسینی شمشیربازان حاضر در اردو با ابراز خوشحالی از برگزاری دوباره اردوهای تیم ملی بعد از تعطیلات کرونا و مطلوب خواندن میزبانی ارومیه، تمرینات خود در دوران کرونا را تمریناتی در خانه و فضای باز اعلام کردند و از تلاش برای رسیدن به آمادگی کامل و حضور قدرتمند در مسابقات آتی خبردادند.

انتهای پیام/

ارسال نظر