کارتون| همه فرهاد مجیدی‌های ارز بگیر!

در خبرها آمده بود فرهاد مجیدی ارز نگرفته است اما ۹ نفر به نام او از وزارت صمت ارز دولتی گرفته‌اند! خبری که سوژه کارتون امروز محمدرضا میرشاه‌ولد در خبرورزشی شده است.

کارتون| همه فرهاد مجیدی‌های ارز بگیر!

ارسال نظر