کارتون| سرانجام پرونده شکایت النصر علیه پرسپولیس

پرونده شکایت النصر از پرسپولیس از سوی فیفا رد و بسته شد! موضوعی که سوژه کارتون امروز محمدرضا میرشاه‌ولد در خبرورزشی شده است.

کارتون| سرانجام پرونده شکایت النصر علیه پرسپولیس

ارسال نظر