کارتون| میکس ترکیبی برای موفقیت در فوتبال!

پاشازاده گفته بود در فوتبال ایران زد و بند و دلالی و جادوگری کاملاً مشهود است! ادعایی که سوژه کارتون امروز محمدرضا میرشاه‌ولد در خبرورزشی شده است.

کارتون| میکس ترکیبی برای موفقیت در فوتبال!

ارسال نظر