کارتون| پول؟! پول به کسی نمی‌دیم... جریمه‌شو می‌دیم!

همچنان هزینه می‌کنیم و همچنان در پرونده‌های فیفا می‌بازیم! این شرح کارتون امروز محمدرضا میرشاه‌ولد در خبرورزشی است.

کارتون| پول؟! پول به کسی نمی‌دیم... جریمه‌شو می‌دیم!

ارسال نظر