دروازه‌بان استقلال: جعل مدارکم مسجل شده

دروازه‌بان استقلال استوری آتشینی در اعتراض به تأخیر انتشار رأی کمیته تعیین وضعیت منتشر کرد.

دروازه‌بان استقلال: جعل مدارکم مسجل شده

به گزارش مملکت‌آنلاین، رشید مظاهری در اعتراض به تأخیر در رأی کمیته تعیین وضعیت استوری زیر را منتشر کرد:

ارسال نظر