کارتون| فوتبال، سکوی پرتابی برای مدیران

جمله‌ای از علی کفاشیان که گفته بود فوتبال نباید سکوی پرتاب مدیران باشد، سوژه کارتون محمدرضا میرشاه‌ولد در خبرورزشی امروز شده است.

کارتون| فوتبال، سکوی پرتابی برای مدیران

ارسال نظر