بازی‌های کشورهای اسلامی یک سال تعویق افتاد

به علت شیوع کرونا، بازی های کشورهای اسلامی یک سال به تعویق افتاد و در سال ۲۰۲۲ برگزار می شود.

بازی‌های کشورهای اسلامی یک سال تعویق افتاد

به گزارش مملکت آنلاین، هیات اجرایی بازی های کشورهای اسلامی جلسه ای را با ترکیه  میزبان بازی‌ها برگزار کرد در نهایت به این نتیجه رسیدند که این  رویداد را به مدت یک سال به تعویق بیندازند.

 بر این اساس بازی های کشورهای اسلامی به جای سال ۲۰۲۱ در سال ۲۰۲۲ برگزار می شود و تاریخ دقیق آن ۹ تا ۱۸ آگوست(۱۸ تا ۲۷ مرداد ۱۴۰۱)  است.

این تصمیم به این منظور گرفته شد که کشورهای بیشتری بتوانند مشارکت داشته باشند همچنین با زدن ماکسن بازی ها در رشایط ایمن برگزار شود.

بازی‌های کشورهای اسلامی قرار است در قونیه ترکیه برگزار شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر