بارش شدید برف پیش از دیدار وست برومویچ و آرسنال / عکس

بارش شدید برف در ورزشگاه هاوتورنز، پیش از دیدار وست برومویچ و آرسنال شرایط عجیبی را قبل از آغاز بازی رقم زده است .

بارش شدید برف پیش از دیدار وست برومویچ و آرسنال / عکس

ارسال نظر