کارتون| درگیری مجازی اوبامیانگ و کروس

اخیرا تونی کروس، ستاره تیم ملی آلمان و رئال مادرید از شادی گل‌های عجیب انتقاد کرده بود و شادی پس از گل اوبامیانگ که یک ماسک به همراه داشت را احمقانه خوانده بود که واکنش ستاره گابنی آرسنال را در پی داشت و این دو به کل کل در فضای مجازی پرداختند.

کارتون| درگیری مجازی اوبامیانگ و کروس

ارسال نظر