کارتون| پیشنهاد عجیب ژوتا به کلوپ

پس از مصدومیت بازیکنانی مانند فن دایک، جو گومز، الکساندر آرنولد و فابینیو که عناصر مهم دفاعی لیورپول هستند، در این کارتون دیگو ژوتا، مهاجم جدید این تیم به یورگن کلوپ پیشنهاد استفاده از روبرتو فیرمینیو را در خط دفاعی داد تا خودش در نوک خط حمله بی رقیب باشد.

کارتون| پیشنهاد عجیب ژوتا به کلوپ

ارسال نظر