کارتون| پیشرفت دلال‌ها نسبت به پارسال!

در خبرها آمده بود دلال‌ها پارسال ده درصد از بازیکنان گرفتند، امسال بیش از بیست درصد! موضوعی که سوژه کارتون امروز محمدرضا میرشاه‌ولد در خبرورزشی شده است.

کارتون| پیشرفت دلال‌ها نسبت به پارسال!

ارسال نظر