رئیس مرکز فرهنگ و هنر در فضای مجازی عنوان کرد

حرکتِ تمدنی لازمه‌ توسعه فضاهای فرهنگی

رئیس مرکز فرهنگ و هنر در فضای مجازی می‌گوید: در توسعه فضاهای فرهنگی کشور باید افق حرکت تمدنی کشور ملاک و معیار باشد.

حرکتِ تمدنی لازمه‌ توسعه فضاهای فرهنگی

به گزارش مملکت آنلاین، محمدرضا بهمنی رئیس مرکز فرهنگ و هنر در فضای مجازی در نشست‌های کارشناسی بازنگری در مدل توسعه و بهره‌برداری از فضاهای فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به این مطلب اظهار کرد: مردم‌محوری در ایجاد فضاهای فرهنگی باید به‌عنوان اصل اساسی مدنظر قرار گیرد.

او با اشاره به رویکرد تمدنی گفت: در این رویکرد، طراحی و توسعه فضاهای فرهنگی در کالبد معماری شهری معنا پیدا می‌کند و بر این‌ اساس، برای شهر تمدنی، چند شاخصه و ویژگی مهم مدنظر قرار داد. از جمله این که شهر باید معرف هویت تمدنی باشد. با مردم‌محوری و تاکید بر عدالت توزیعی در دسترسی، فضاهای فرهنگی با نگاه به بیانیه گام دوم انقلاب مسیر صحیح را خواهند پیمود.

بهمنی اضافه کرد: شهر تمدنی باید محل تبدیل کثرت‌ها به وحدت، محل پیوند میان زیست انسانی و طبیعت و مقوم ارتباطات انسانی اخلاق‌محور باشند.

او دیگر شاخص‌های شهر را چنین عنوان کرد: شهر باید خشونت‌زدا و آرامش‌افزا باشد، همچنین در معماری شهر تمدنی، میان سلول‌های زیست انسانی و ارتباطات اجتماعی باید رابطه معنادار برقرار شود و خانواده، سازمان، گروه‌ها و اقوام ذیل مفهوم امت معنامند شوند.

او اظهار کرد: عدالت توزیعی و دسترسی به فضاهای فرهنگی باید برای عموم جامعه وجود داشته‌باشد.

محمدرضا بهمنی همچنین افزود: در نسبت ایجاد فضاهای فرهنگی و هنری با دیگر مراکز از جمله اماکن مذهبی باید ارتباط برقرار شود.

نشست‌های کارشناسی بازنگری در مدل بهره‌برداری از مجتمع‌های فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدت دو روز برگزار شده‌است.

انتهای پیام/

ارسال نظر