توییت جالب و فارسی پورتو در مورد طارمی

صفحه فارسی باشگاه پورتو در توییتی در واکنش به گل طارمی نوشت: به نام خدا و توی دروازه.

توییت جالب و فارسی پورتو در مورد طارمی

ارسال نظر