ویدیو| برخورد تند رویا نونهالی با شرکت کننده عصر جدید

تذکر جدی و تند رویا نونهالی به یکی از شرکت کنندگان عصر جدید شاید خیلی‌ها را ناراحت کرد اما برخی دیگر معتقدند که نونهالی در مقام داور حرفه‌ای برخورد کرده است.

ویدیو| برخورد تند رویا نونهالی با شرکت کننده عصر جدید

ارسال نظر