اولین تلفن همراه در ایران متعلق به ناصرالدین شاه / عکس

اولین تلفن همراه که شکل و شمایلی به تلفن‌های همراه امروزی ندارد، متعلق به ناصرالدین شاه بود.

اولین تلفن همراه در ایران متعلق به ناصرالدین شاه / عکس

ارسال نظر