عکس| حضور خانواده محمدرضا شجریان بر سر مزار پدر

صبح امروز خانواده استاد شجریان به طور خصوصی و بدون حضور مردم بر سر مزار ایشان حاضر شدند. دیروز در چهلمین روز درگذشت استاد شجریان، به علت شیوع کرونا از حضور مردم بر مزار ایشان جلوگیری به عمل آمد. منبع: خانه شجریان

عکس| حضور خانواده محمدرضا شجریان بر سر مزار پدر

ارسال نظر