یک جسم آسمانی باندازه استادیوم در حال نزدیک شدن به زمین

یک سیارک به اندازه استادیوم در حال نزدیک شدن به زمین است.

یک جسم آسمانی باندازه استادیوم در حال نزدیک شدن به زمین

به گزارش مملکت آنلاین، بر اساس داده‌های ستاره شناسی، یک سیارک به اندازه استادیوم فوتبال در حال نزدیک شدن به زمین است.

طبق محاسبات، سیارک ۲۰۲۰ XU۶ با قطر حدود ۲۱۳ متر با فاصله حدود چهار میلیون کیلومتر به زمین نزدیک می شود.

در این روز، سیارک های ۲۰۲۰ BV۹ با قطر ۲۳ متر (در نزدیکترین فاصله ۵.۶ میلیون کیلومتری) و ۲۰۲۱ CC۵ با قطر ۴۰ متر که تقریبا با فاصله ۶.۹ میلیون کیلومتری  نیز از کنار زمین عبور خواهند کرد.

همزمان، روز یکشنبه سیارک های ۲۰۲۱ DD1 و ۲۰۲۱ DK1 از کنار زمین عبور کردند که قطر آنها به ترتیب ۱۰ و ۶۱ متر است.

انتهای پیام/

منبع: اسپوتنیک

ارسال نظر