اولین کتابی که هر سرمربی خارجی قبل از ورود به ایران می خواند

ساپینتو گفته با مطالعه به فوتبال ایران آمده؛ اظهار نظری که سوژه کارتون امروز محمدرضا میرشاه‌ولد در خبرورزشی شده است.

اولین کتابی که هر سرمربی خارجی قبل از ورود به ایران می خواند

ارسال نظر