کاریکاتور روز جهانی ورزشی نویسان

روز جهانی ورزشی نویسان و مشکلات این قشر از اصحاب رسانه سوژه کارتونی از محمدرضا میرشاه‌ولد در روزنامه خبرورزشی شده است.

کاریکاتور روز جهانی ورزشی نویسان

ارسال نظر